FÖRELÄSNINGAR

HÅLLBARHETSFÖRELÄSNINGAR
Föreläsningar som vänder sig till företag där ni får fördjupad kunskap inom ett område. Passar som t ex frukostföreläsning, kickofföreläsning eller som en webföreläsning där ni låter de anställda ta del av en inspelad föreläsning. Ämnen:
Vad är biologisk mångfald och varför är det så viktigt att ta hänsyn till?
Hållbarhet - goda affärer i harmoni med vårt enda jordklot
Ekosystemtjänster - naturens olika tjänster som är grunden till vår överlevnad
REFLEKTERANDE SAMTAL
Vänder sig till grupper om 5-10 personer där gruppen guidas genom en hållbarhetsfråga inom människans hälsa och/eller miljö (ES i ESG). Fakta blandas med frågeställningar för att skapa ett samtal i gruppen om den aktuella frågan. Här inspireras du av andra människors upplevelse och ni får ett samtal kring ett ämne som ni kanske aldrig har hört varandras tankar kring. Passar både för en arbetsgrupp eller i kompisgänget. Stunden avslutas med en guidad meditation. Det populäraste ämnet är Närvaro i naturen - hur kan du med hjälp av naturen öva dig i att vara i nuet? Övriga ämnen att reflektera kring: Cirkulär ekonomi, Naturen för läkning, Koppling mellan social och miljömässig hållbarhet. Ca 75 min.