TRÄDGÅRDSKREATÖR | YOGALÄRARE

MARIA

SKUTBERG

TRÄDGÅRD

Jag är trädgårdskreatör med lång trädgårdserfarenhet och utbildningar inom trädgårdsdesign, växtkunskap, skötsel, anläggning & miljöpsykologi.

Jag är uppväxt på en bondgård där natur, odling och trädgård var en självklar del av uppväxten. När vi köpte vårt hus 2005 så insåg jag hur mycket trädgården betydde för mig och vi har utvecklat vår trädgård från en igenväxt skogsträdgård till en trädgård med olika rum för lek, odling, växthus och platser att njuta på.
Jag har utbildat mig inom trädgård och skötsel på Gunnebo i Göteborg, inom miljöspsykologi och landskapsarktiektur på SLU Alnarp, trädgårdsdesign på Trädgårdsakademin och ekosystemtjänster på Akademi Båstad. Min specialitet är att designa utemiljöer med fokus på välmående, hälsa, biologisk mångfald och övriga ekosystemtjänster. Forskning har visat att olika miljöer påverkar oss människor på olika vis vilket är viktigt att ta hänsyn till vid planering av våra trädgårdar och övriga utemiljöer. Läs mer om Feel free garden här.

YOGA

Fysiskt stärkande, kravlöst, inlyssnande, vila, acceptans, ödmjukhet, tacksamhet. Det är yoga för mig.

Yogan har blivit en del av mitt liv och ger mig så mycket, både kroppsligt men även mentalt, både genom hur jag förhåller mig till mig själv och till andra människor. Det jag vill förmedla till andra med min yoga är hållbarhet - att låta hjärnan och tankarna få vila och öka kontakten med kroppen för att känna vad den signalerar. Målet är att lyssna in vad gränserna går och se vad som behövs just för stunden- stärkande positioner, lugn, flöden och/eller energi. Andetaget är en viktig kompass att förhålla sig till. 
Jag har undervisat med egna klasser sedan 2015 och är utbildad inom Hatha yoga (200 h RYA), MediYoga, Barnyoga och Chakra Yoga (20 h RYA). Läs mer om Feel free Yoga här.