HÅLLBARHETSKONSULT | YOGALÄRARE

MARIA

SKUTBERG

YOGA

Fysiskt stärkande, kravlöst, inlyssnande, vila, acceptans, ödmjukhet, tacksamhet. Det är yoga för mig.

Yogan har blivit en del av mitt liv och ger mig så mycket, både kroppsligt men även mentalt, både genom hur jag förhåller mig till mig själv och till andra människor. Det jag vill förmedla till andra med min yoga är hållbarhet - att låta hjärnan och tankarna få vila och öka kontakten med kroppen för att känna vad den signalerar. Målet är att lyssna in vad gränserna går och se vad som behövs just för stunden- stärkande positioner, lugn, flöden och/eller energi. Andetaget är en viktig kompass att förhålla sig till. 
Jag har undervisat med egna klasser sedan 2015 och är utbildad inom Hatha yoga (200 h RYA), MediYoga, Barnyoga och Chakra Yoga (20 h RYA). Läs mer om Feel free Yoga här.

HÅLLBARHET

Att vara balanserad i sig själv leder till att vi agerar mer hållbart både mot oss själva men också mot allt runtomkring oss. Därför känns det viktigt för mig att jobba både med yoga och med hållbarhetsfrågor.

Jag är uppväxt på en bondgård där natur, odling och trädgård var en självklar del av uppväxten.
Jag är civilekonom och har på senare år utbildat mig inom biologi, miljöspsykologi och landskapsarktiektur på SLU Alnarp, ekosystemtjänster och dagvatten samt cirkulär affärsutveckling. Jag jobbar med hållbarhetsfrågor både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv där markanvändning och biologisk mångfald tillsammans med cirkulär ekonomi är mina främsta fokusområden.