VILLATRÄDGÅRD

NYBYGGD VILLA FÖRENAD MED SKOGEN

Nybyggt funkishus precis i kanten av en större skogsdunge. När jag kom på första besöket var tomten bara öppen jord. Efter att ha fångat familjens önskemål så ritade jag ett förslag på rumsindelningen för tomten. När den var klar och överlämnad ville familjen även ha en växtlista till de olika planteringarna - både perenner, buskar och träd. Familjen önskade en trädgård där de kunde odla lite grann, lekyta och de anande att de hade ett trädgårdsintresse av att pyssla om sin trädgård. De ville knyta an till skogen bakom tomten så att tomten sakta övergick in till den vilda skogen. Så här blev det.