TRÄDGÅRDDESIGN - MELLAN

MELLAN

Du får ett arbetsunderlag med en skalenlig ritning och en planteringsritning där växtförslag ingår. Underlaget kan användas som ett startunderlag för en anläggare men det saknas antal växter och materialval för att vara en fullständig plan för en anläggare att använda sig av.

INNEHÅLL
• Skalenlig trädgårdsritning
• Beskrivande text med färgbilder
• Ink hembesök 2 h
• Färdigt förslag mailas ut
ADDERAS FRÅN BASPAKETET
• Planteringsritning med tillhörande växtlista
• Växtlista med svenska och latinska namn
• Markbeläggning anges men inte vilken sort
• Spaljéer, pergola, förråd mm finns inritat. Utformningen av konstruktionerna ingår inte.
Pris från 14 500 kr (ink moms) (om 2-3 idéskisser så tillkommer 2 000 kr). Priset varierar beroende på t ex storlek och nivåskillnader på tomten.